"Rohelise kooli" tegevuskava 2020/21 - 2022/23

Programm “Roheline kool” toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada.                      Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks.

Lüganuse Kool asub Lüganuse alevikus looduskaunis kohas Purtse jõe ääres vanas mõisapargis, mis annab hea võimaluse õppetegevuse seostamiseks looduskeskkonnaga õuesõppetundide läbiviimise kaudu.

Koolis pööratakse suurt tähelepanu loodusainete õpetamisele, selle kinnituseks on väga head tulemused loodusainete olümpiaadidel nii maakonnas kui ka vabariigis. Järgime keskkonnateadlikku mõtteviisi. Alates 2015 a. oleme kirjutanud KIK projekte ja osalenud keskkonnahariduslikes programmides. 2021. aasta jaanuaris liitusime ka programmiga "Roheline kool".

"Rohelise kooli" teemad

• Elurikkus ja loodus

• Kliimamuutused

• Energia

• Globaalne kodakondsus

• Tervis ja heaolu

• Meri ja rannik

• Prügi

• Õueala

• Transport

• Jäätmed

• Vesi

2020/21-2022/2023. õppeaastal Lüganuse Koolis käsitletavad teemad

• Info, teavitamine ja kaasamine

• Elurikkus ja loodus

• Meri ja rannik

• Tervis ja heaolu